privacy statement

privacy statement

Marjolein van Leeuwen
Klassieke Homeopathie voor Dieren

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (al dan niet via de website) verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· Emailadres
· IP-adres

Waarom Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren gegevens nodig heeft
Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van behandeling van uw dier.

Hoe lang Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren gegevens bewaart
Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier naar Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Marjolein van Leeuwen, Klassieke Homeopathie voor Dieren is als volgt te bereiken:
Postadres en vestigingsadres: Klarenbeekseweg 68, 7381 AD, Klarenbeek
Inschrijvingsnummer KvK: 66280451. Zie verder bij ‘contact’.